Nhà Bà Võ Diễm Mai Trang

thiết kế cafe đẹp đà nẵng

PHỐI CẢNH MẶT TIỀN (VIEW 1)

thiết kế cafe đẹp đà nẵng

PHỐI CẢNH MẶT TIỀN (VIEW 2)

thiết kế cafe đẹp đà nẵng

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 1)

thiết kế cafe đẹp đà nẵng

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 2)

thiết kế cafe đẹp đà nẵng

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 3)

thiết kế cafe đẹp đà nẵng

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 4)

thiết kế cafe đẹp đà nẵng

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 5)

thiết kế cafe đẹp đà nẵng

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 6)

Công trình liên quan