Contact

Google Map

Da Nang City Office:

  • Address: 325 Hoàng Diệu, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

  • Email: anhnhi@vjccons.com.vn

  • Phone: (84)0905.211.753

  • Phone: (84)0905.219.799

  • Website: www.vjccons.com.vn

Google Map

Ho Chi Minh City Office:

  • Address: 72/6B Nhiêu Tứ, P. 7, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

  • Email: contact@vjccons.com.vn

  • Phone: (84)028.38410560

  • Phone: (84)0905.211.753

  • Website: www.vjccons.com.vn

About us

About us

VJC VÀ CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH: VJC cung cấp các giải pháp kinh tế nhất để phục vụ nhu cầu khách hàng trong các lĩnh vực hoạt động với các cam kết về chất lượng như sau: – Nhanh: Giải quyết vụ việc và ý kiến của khách hàng một cách nhanh chóng. – Đẹp: Trong tác phong...