Vijachip Vũng Áng

Đối tượng giám định: Công Ty TNHH SXNL Giấy Việt Nhật Vũng Áng.

Loại hình giám định: Đánh giá rủi ro để thu xếp bảo hiểm.

Địa điểm : Vung Ang Industrial Zone, Ky Anh District, Ha Tinh Province, Vietnam

Khối Văn Phòng của Vijachip Vũng Áng

Khối Văn Phòng của Vijachip Vũng Áng

Hệ thống bơm nước chữa cháy của Vijachip Vũng Áng

Hệ thống bơm nước chữa cháy của Vijachip Vũng Áng

Bình chữa cháy tại Vijachip Vũng Áng

Bình chữa cháy tại Vijachip Vũng Áng

Băng tải xuất dăm của Vijachip Vũng Áng

Băng tải xuất dăm của Vijachip Vũng Áng

Băng tải xuât liệu của Vijachip Vũng Áng tại cảng

Băng tải xuât liệu của Vijachip Vũng Áng tại cảng

VJC cung cấp dịch vụ giám định bảo hiểm theo các nghiệp vụ sau:

1) Tài sản:

 • Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt;
 • Mọi rủi ro tài sản/Công nghiệp;
 • Gián đoạn kinh doanh.

2) Kỹ thuật:

 • Mọi rủi ro xây dựng (CAR);
 • Mọi rủi ro lắp đặt (EAR);
 • Đổ vỡ máy móc (MB);
 • Máy móc thiết bị của chủ thầu (CPM);
 • Thiết bị điện tử (EEI);
 • Mất lợi nhuận tính trước (ALOP)

3) Trách nhiệm:

 • Trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Trách nhiệm sản phẩm;
 • Trách nhiệm công cộng;
 • Bảo hiểm trộm cướp.

Ngoài ra, VJC có thể thực hiện mọi nhiệm vụ giám định khác khi có yêu cầu.

Công trình liên quan