Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Gói Thầu A2

Đối tượng giám định: Gói Thầu A2 – Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Loại hình giám định: Tổn thất vật chất công trình.

Địa điểm : Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Xói lở vật liệu đắp hai bên công hộp, Gói thầu A2

Xói lở vật liệu đắp hai bên công hộp, Gói thầu A2

Xói lở vật liệu đắp hai bên công tròn, Gói thầu A2

Xói lở vật liệu đắp hai bên công tròn, Gói thầu A2

Xói lở đường công vụ, Gói thầu A2

Xói lở đường công vụ, Gói thầu A2

VJC cung cấp dịch vụ giám định bảo hiểm theo các nghiệp vụ sau:

1) Tài sản:

 • Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt;
 • Mọi rủi ro tài sản/Công nghiệp;
 • Gián đoạn kinh doanh.

2) Kỹ thuật:

 • Mọi rủi ro xây dựng (CAR);
 • Mọi rủi ro lắp đặt (EAR);
 • Đổ vỡ máy móc (MB);
 • Máy móc thiết bị của chủ thầu (CPM);
 • Thiết bị điện tử (EEI);
 • Mất lợi nhuận tính trước (ALOP)

3) Trách nhiệm:

 • Trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Trách nhiệm sản phẩm;
 • Trách nhiệm công cộng;
 • Bảo hiểm trộm cướp.

Ngoài ra, VJC có thể thực hiện mọi nhiệm vụ giám định khác khi có yêu cầu.

Công trình liên quan