NHÀ PHỐ BÀ LÊ THỊ KIM THÀNH

Chủ Nhà; Lê Thị Kim Thành

Số Điện Thoại:0914231780

Phối cảnh mặt tiền

Phòng khách (view 1)

Phòng khách (view 2)

Phòng khách (view 3)

Phòng khách (view 4)

Phòng khách (view 5)

Phòng bếp (view 1)

Phòng bếp (view 2)

Phòng bếp (view 3)

Phòng bếp (view 4)

Phòng ngủ 1 (view 1)

Phòng ngủ 1 (view 2)

Phòng ngủ 1 (view 3)

Phòng wc phòng ngủ 1

Phòng ngủ 2 (view 1)

Phòng ngủ 2 (view 2)

Phòng thờ (view 1)

Phòng thờ (view 2)

Công trình liên quan