Giới thiệu

VJC VÀ CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH:

VJC cung cấp các giải pháp kinh tế nhất để phục vụ nhu cầu khách hàng trong các lĩnh vực hoạt động với các cam kết về chất lượng là Nhanh – Đẹp – Phù Hợp – Vững Bền; cụ thể như sau:

Nhanh: Giải quyết vụ việc và ý kiến của khách hàng một cách nhanh chóng.

Đẹp: Trong tác phong làm việc, cung cách làm việc và sản phẩm cuối cùng.

Phù hợp: Giải pháp xử lý và kết quả phù hợp với thực tế và pháp luật cũng như các điều kiện mà đôi bên đã cam kết.

Vững bền: Phương án xử lý đảm bảo kỹ thuật và khách quan.

VJC hoạt động trong cách lĩnh vực sau:

– Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật.

– Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp.

– Thiết kế kiến trúc cảnh quan công trình.

– Thiết kế và thi công nội thất công trình.

– Thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp.

– Kiểm tra chất lượng công trình.

– Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình.

– Kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về mặt chất lượng của công trình.

– Buôn bán vật liệu xây dựng.

– Môi giới thương mại.

– Giám định thiệt hại để xác định trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm.

– Giám định tình trạng của các công trình lân cận trước/trong/sau khi thi công.

– Giám định tư pháp theo vụ việc, trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật.

– Giám định đánh giá rủi ro để thu xếp bảo hiểm.

CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ LỢI THẾ CỦA VJC:

– Cán bộ, công nhân của VJC có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

– Quy trình làm việc khoa học với nhiều buổi tham luận nhằm lấy ý kiến bổ sung hoặc phản biện từ toàn bộ Công ty.

– Tương tác với khách hàng và các bên liên quan một cách nhanh chóng.

– Sản phẩm cuối cùng phù hợp với tình trạng thực tế, yêu cầu kỹ thuât, các điểm đã giao kết cũng như quy định Pháp luật.

– Báo cáo kết quả rõ ràng, đầy đủ, khoa học và dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc.

– Tất cả các ý kiến phản biện của khách hàng cũng như các bên liên quan đều được trân trọng, được xem xét nghiêm túc và giải thích đầy đủ.