Nhà Trẻ Smart Kids

Chủ đầu tư: bà Tống Thị Thảo (0983 000224)

Địa chỉ: 64 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng

thiết kế nhà trẻ tại đà nẵng

Vjc đã thiết kế và thi công trọn gói Nhà trẻ Smart Kids

(64 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng)

Xây dựng nhà đẹp, thép sàn Jaco

Thi công thép sàn nhà trẻ

văn phòng đà nẵng

PHỐI CẢNH PHÒNG HÀNH CHÍNH

nhà trẻ

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 1)

thiết kế nhà trẻ tại đà nẵng

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 2)

thiết kế nhà trẻ

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 3)

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 4)

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 5)

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 6)

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 7)

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 8)

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 9)

PHỐI CẢNH NỘI THẤT (VIEW 10)

PHỐI CẢNH KHU VUI CHƠI (VIEW 1)

PHỐI CẢNH KHU VUI CHƠI (VIEW 2)

PHỐI CẢNH KHU VUI CHƠI (VIEW 3)

PHỐI CẢNH KHU VUI CHƠI (VIEW 4)

PHỐI CẢNH KHU BẾP (VIEW 1)

PHỐI CẢNH KHU BẾP (VIEW 2)

PHỐI CẢNH PHÒNG WC (VIEW 1)

PHỐI CẢNH PHÒNG WC (VIEW 2)

PHỐI CẢNH PHÒNG Y TẾ

Công trình liên quan