BIỆT THỰ BÀ NGUYỄN THỊ HẢI NINH

Chủ Nhà: Nguyễn Thị Hải Ninh

Số Điện Thoại: 0982479162

Phối cảnh (view 1)

Phối cảnh (view 2)

phòng khách đẹp

Phòng Khách (view 1)

phòng khách biệt Thự

Phòng Khách (view 2)

Phòng bếp (view 1)

Phòng bếp (view 2)

Phòng sinh hoạt chung (view 1)

Phòng sinh hoạt chung (view 2)

Phòng sinh hoạt chung (view 3)

Phòng sinh hoạt chung (view 1)

Phòng sinh hoạt chung (view 2)

Phòng ngủ 1 (view 1)

Phòng ngủ 1 (view 2)

Phòng ngủ 2 (view 1)

Phòng ngủ 2 (view 2)

Phòng ngủ 3 (view 1)

Phòng ngủ 3 (view 2)

Phòng karaoke (view 1)

Phòng karaoke (view 2)

 

Công trình liên quan