Biệt Thự Ông Nguyễn Thanh Hà

Chủ nhà: Nguyễn Thanh Hà

Số Điện Thoại: 0913274889

Phối cảnh mặt tiền

Nội Thất Biệt Thự Phòng Khách

Phối cảnh nội thất phòng khách view 1

Nội Thất Biệt Thự Phòng Khách

Phối cảnh nội thất phòng khách view 2

Nội Thất Phòng Bếp Biệt Thự

Phối cảnh nội thất phòng bếp view 1

Nội Thất Phòng Bếp Biệt Thự

Phối cảnh nội thất phòng bếp view 2

Nội Thất Phòng Bếp Biệt Thự

Phối cảnh nội thất phòng bếp view 3

Phối cảnh phòng sinh hoạt chung view 1

Phối cảnh phòng sinh hoạt chung view 2

Phối cảnh phòng sinh hoạt chung view 3

Phối cảnh phòng ngủ 1 view 1

Phối cảnh phòng ngủ 1 view 2

Phối cảnh phòng ngủ 1 view 3

Phối cảnh phòng ngủ 2 view 1

Phối cảnh phòng ngủ 2 view 2

Phối cảnh phòng ngủ 2 view 3

Phối cảnh phòng ngủ 3 view 1

Phối cảnh phòng ngủ 3 view 2

Phối cảnh phòng ngủ 3 view 3

 

Công trình liên quan