Nhà Ông Đặng Đức Tuấn

biệt thự 3 tầng đẹp

PHỐI CẢNH MẶT TIỀN (VIEW 1)

biệt thự 3 tầng đẹp

PHỐI CẢNH MẶT TIỀN (VIEW 2)

nội thất phòng khách

PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH (VIEW 1)

nội thất phòng khách

PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH (VIEW 2)

nội thất phòng khách

PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH (VIEW 3)

nội thất phòng bếp

PHỐI CẢNH PHÒNG BẾP (VIEW 1)

nội thất phòng bếp

PHỐI CẢNH PHÒNG BẾP (VIEW 2)

nội thất phòng bếp

PHỐI CẢNH PHÒNG BẾP (VIEW 3)

nội thất phòng sinh hoạt chung

PHỐI CẢNH PHÒNG SINH HOẠT CHUNG

nội thất phòng sinh hoạt chung

PHỐI CẢNH GÓC THƯ GIẢN

phòng ngủ đẹp

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 1

phòng ngủ đẹp

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 2

phòng ngủ đẹp

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 3 (VIEW 1)

phòng ngủ đẹp

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 3 (VIEW 2)

phòng ngủ đẹp

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 4

phòng làm việc đẹp

PHỐI CẢNH PHÒNG ĐỌC SÁCH (VIEW 1)

phòng sinh hoạt chung đẹp

PHỐI CẢNH PHÒNG ĐỌC SÁCH (VIEW 2)

phòng làm việc đẹp

PHỐI CẢNH PHÒNG LÀM VIỆC

phòng thờ

PHÔI CẢNH PHÒNG THỜ

nội thất wc

PHỐI CẢNH PHÒNG WC (VIEW 1)

phòng wc

PHỐI CẢNH PHÒNG WC (VIEW 2)

phòng thờ

PHỐI CẢNH PHÒNG WC (VIEW 3)

phòng thờ

PHỐI CẢNH PHÒNG WC (VIEW 4)

sân thượng đẹp

PHỐI CẢNH SÂN THƯỢNG (VIEW 1)

sân thượng đẹp

PHỐI CẢNH SÂN THƯỢNG (VIEW 2)

sân thượng đẹp

PHỐI CẢNH SÂN THƯỢNG (VIEW 3)

sân thượng đẹp

PHỐI CẢNH SÂN THƯỢNG (VIEW 4)

 

Công trình liên quan