Bến Du thuyền Và CLB Thể Thao Dưới Nước

Đối tượng giám định: Bến Du thuyền Và CLB Thể Thao Dưới Nước.

Loại hình giám định: Đánh giá rủi ro để thu xếp bảo hiểm

Địa điểm : Bờ Đông Sông Hàn, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Bến du thuyền đang được xây dựng.

Bến du thuyền đang được xây dựng.

Cầu cảng của Bến du thuyền đang xây dựng

Cầu cảng của Bến du thuyền đang xây dựng

Bến du thuyền đang xây dựng phần đài

Bến du thuyền đang xây dựng phần đài

Xà lan và thiết bị trên nó có rủi ro cao trong mùa lũ

Xà lan và thiết bị trên nó có rủi ro cao trong mùa lũ

VJC cung cấp dịch vụ giám định bảo hiểm theo các nghiệp vụ sau:

1) Tài sản:

 • Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt;
 • Mọi rủi ro tài sản/Công nghiệp;
 • Gián đoạn kinh doanh.

2) Kỹ thuật:

 • Mọi rủi ro xây dựng (CAR);
 • Mọi rủi ro lắp đặt (EAR);
 • Đổ vỡ máy móc (MB);
 • Máy móc thiết bị của chủ thầu (CPM);
 • Thiết bị điện tử (EEI);
 • Mất lợi nhuận tính trước (ALOP)

3) Trách nhiệm:

 • Trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Trách nhiệm sản phẩm;
 • Trách nhiệm công cộng;
 • Bảo hiểm trộm cướp.

Ngoài ra, VJC có thể thực hiện mọi nhiệm vụ giám định khác khi có yêu cầu.

Công trình liên quan