Kênh chính Văn Phong

Đối tượng giám định: Kênh chính – Hệ Thống Kênh Tưới Văn Phong.

Loại hình giám định: Mọi rủi ro trong xây dựng (CAR)

Địa điểm : Huyện Tây Sơn và huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Xói lở thành kênh bằng tấm bê tông đúc sẵn, Kênh Văn Phong

Đo chiều dài xói lở thành kênh bằng tấm bê tông đúc sẵn, Kênh Văn Phong

Đo chiều dài xói lở thành kênh bằng tấm bê tông đúc sẵn, Kênh Văn Phong

Xói lở thành kênh bằng tấm bê tông đúc sẵn, Kênh Văn Phong

VJC cung cấp dịch vụ giám định bảo hiểm theo các nghiệp vụ sau:

1) Tài sản:

 • Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt;
 • Mọi rủi ro tài sản/Công nghiệp;
 • Gián đoạn kinh doanh.

2) Kỹ thuật:

 • Mọi rủi ro xây dựng (CAR);
 • Mọi rủi ro lắp đặt (EAR);
 • Đổ vỡ máy móc (MB);
 • Máy móc thiết bị của chủ thầu (CPM);
 • Thiết bị điện tử (EEI);
 • Mất lợi nhuận tính trước (ALOP)

3) Trách nhiệm:

 • Trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Trách nhiệm sản phẩm;
 • Trách nhiệm công cộng;
 • Bảo hiểm trộm cướp.

Ngoài ra, VJC có thể thực hiện mọi nhiệm vụ giám định khác khi có yêu cầu.

Công trình liên quan