Khu du lịch Trăm Trứng

Đối tượng giám định: Khu du lịch Trăm Trứng.

Loại hình giám định: Mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc (PAR)

Địa điểm : Thôn Phước Trung, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang.

Khu Du Lịch Trăm Trứng

Sạt Lở Đồi Trứng, Khu Du Lịch Trăm Trứng

Sạt lở đồi 12 con giáp, Khu Du Lịch Trăm Trứng

Sạt lở đồi 12 con giáp, Khu Du Lịch Trăm Trứng

VJC cung cấp dịch vụ giám định bảo hiểm theo các nghiệp vụ sau:

1) Tài sản:

 • Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt;
 • Mọi rủi ro tài sản/Công nghiệp;
 • Gián đoạn kinh doanh.

2) Kỹ thuật:

 • Mọi rủi ro xây dựng (CAR);
 • Mọi rủi ro lắp đặt (EAR);
 • Đổ vỡ máy móc (MB);
 • Máy móc thiết bị của chủ thầu (CPM);
 • Thiết bị điện tử (EEI);
 • Mất lợi nhuận tính trước (ALOP)

3) Trách nhiệm:

 • Trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Trách nhiệm sản phẩm;
 • Trách nhiệm công cộng;
 • Bảo hiểm trộm cướp.

Ngoài ra, VJC có thể thực hiện mọi nhiệm vụ giám định khác khi có yêu cầu.

Công trình liên quan