Mia Resort Nha Trang

Đối tượng giám định: Mia Resort Nha Trang.

Loại hình giám định: Mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc (PAR)

Địa điểm : Khu Resort Mia, đường Nguyễn Tất Thành, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Mia Resort Nha Trang

Mia Resort Nha Trang

Condo 3 bị đất sạt lở tràn vào tại Mia Resort Nha Trang

Condo 3 bị đất sạt lở tràn vào tại Mia Resort Nha Trang

VJC cung cấp dịch vụ giám định bảo hiểm theo các nghiệp vụ sau:

1) Tài sản:

 • Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt;
 • Mọi rủi ro tài sản/Công nghiệp;
 • Gián đoạn kinh doanh.

2) Kỹ thuật:

 • Mọi rủi ro xây dựng (CAR);
 • Mọi rủi ro lắp đặt (EAR);
 • Đổ vỡ máy móc (MB);
 • Máy móc thiết bị của chủ thầu (CPM);
 • Thiết bị điện tử (EEI);
 • Mất lợi nhuận tính trước (ALOP)

3) Trách nhiệm:

 • Trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Trách nhiệm sản phẩm;
 • Trách nhiệm công cộng;
 • Bảo hiểm trộm cướp.

Ngoài ra, VJC có thể thực hiện mọi nhiệm vụ giám định khác khi có yêu cầu.

Công trình liên quan