Nhà Ông Trương Quang Thức

Đối tượng giám định: Thiệt hại nhà Ông Trương Quang Thức do việc thi công Khách sạn Sofia gây ra.

Loại hình giám định: Tổn thất tài sản của bên thứ ba

Địa điểm : Số 1/19 Trần Quang Khải – Lộc Thọ – TP Nha Trang

Khách sạn Sofia đang được thi công

Khách sạn Sofia đang được thi công

Giám định viên đo độ rộng vết nứt Nhà 1/19 Trần Quang Khải - Lộc Thọ - TP Nha Trang

Giám định viên đo độ rộng vết nứt Nhà 1/19 Trần Quang Khải – Lộc Thọ – TP Nha Trang

VJC cung cấp dịch vụ giám định bảo hiểm theo các nghiệp vụ sau:

1) Tài sản:

 • Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt;
 • Mọi rủi ro tài sản/Công nghiệp;
 • Gián đoạn kinh doanh.

2) Kỹ thuật:

 • Mọi rủi ro xây dựng (CAR);
 • Mọi rủi ro lắp đặt (EAR);
 • Đổ vỡ máy móc (MB);
 • Máy móc thiết bị của chủ thầu (CPM);
 • Thiết bị điện tử (EEI);
 • Mất lợi nhuận tính trước (ALOP)

3) Trách nhiệm:

 • Trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Trách nhiệm sản phẩm;
 • Trách nhiệm công cộng;
 • Bảo hiểm trộm cướp.

Ngoài ra, VJC có thể thực hiện mọi nhiệm vụ giám định khác khi có yêu cầu.

Công trình liên quan