Biệt thự Hằng Tâm

Chủ đầu tư: Chị Tâm (0913 462151)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Bích Sơn, Đà Nẵng

Thi công biệt thự đẹp, Hằng Tâm

VJC đã thi công trọn gói biệt thự Hằng Tâm

(Đường Nguyễn Bích Sơn, Đà Nẵng)

Thi công biệt thự đẹp, Hằng Tâm

Mặt tiền thực tế biệt thự Hằng Tâm

Thi công nhà đẹp, chất lượng, BT Hằng Tâm

Thi công phần móng biệt thự Hằng Tâm

Thi công nhà đẹp, chất lượng, BT Hằng Tâm

Thi công phần móng biệt thự Hằng Tâm

Thi công nhà đẹp, chất lượng, BT Hằng Tâm

Thi công phần móng biệt thự Hằng Tâm

Công trình liên quan