Diamond Bay Resort

Đối tượng giám định: Diamond Bay Resort.

Loại hình giám định: Mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc (PAR)

Địa điểm : Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, tp. Nha Trang.

Xói lở đường bê tông tại Diamond Bay Resort

Xói lở đường bê tông tại Diamond Bay Resort

 

Cây ngã đè vỡ tài sản tại Diamond Bay Resort

Cây ngã đè vỡ tài sản tại Diamond Bay Resort

VJC cung cấp dịch vụ giám định bảo hiểm theo các nghiệp vụ sau:

1) Tài sản:

 • Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt;
 • Mọi rủi ro tài sản/Công nghiệp;
 • Gián đoạn kinh doanh.

2) Kỹ thuật:

 • Mọi rủi ro xây dựng (CAR);
 • Mọi rủi ro lắp đặt (EAR);
 • Đổ vỡ máy móc (MB);
 • Máy móc thiết bị của chủ thầu (CPM);
 • Thiết bị điện tử (EEI);
 • Mất lợi nhuận tính trước (ALOP)

3) Trách nhiệm:

 • Trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Trách nhiệm sản phẩm;
 • Trách nhiệm công cộng;
 • Bảo hiểm trộm cướp.

Ngoài ra, VJC có thể thực hiện mọi nhiệm vụ giám định khác khi có yêu cầu.

Công trình liên quan