Vijachip Cái Lân

Đối tượng giám định: Công Ty TNHH SXNL Giấy Việt Nhật Cái Lân.

Loại hình giám định: Đánh giá rủi ro để thu xếp bảo hiểm

Địa điểm : Cai Lan Industrial Zone, Bai Chay Ward, Ha Long City, Vietnam

Sân dăm và Trạm cân của Vijachip Cái Lân

Sân dăm và Trạm cân của Vijachip Cái Lân

Khối văn phòng của Vijachip Cái Lân

Khối văn phòng của Vijachip Cái Lân

Hệ thống bơm nước chữa cháy của Vijachip Cái Lân

Hệ thống bơm nước chữa cháy của Vijachip Cái Lân

Họng cứu hỏa trong Vijachip Cái Lân

Họng cứu hỏa trong Vijachip Cái Lân

Tiêu lệnh chữa cháy trong Vijachip Cái Lân

Tiêu lệnh chữa cháy trong Vijachip Cái Lân

Bình chữa cháy trong Vijachip Cái Lân

Bình chữa cháy trong Vijachip Cái Lân

VJC cung cấp dịch vụ giám định bảo hiểm theo các nghiệp vụ sau:

1) Tài sản:

 • Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt;
 • Mọi rủi ro tài sản/Công nghiệp;
 • Gián đoạn kinh doanh.

2) Kỹ thuật:

 • Mọi rủi ro xây dựng (CAR);
 • Mọi rủi ro lắp đặt (EAR);
 • Đổ vỡ máy móc (MB);
 • Máy móc thiết bị của chủ thầu (CPM);
 • Thiết bị điện tử (EEI);
 • Mất lợi nhuận tính trước (ALOP)

3) Trách nhiệm:

 • Trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Trách nhiệm sản phẩm;
 • Trách nhiệm công cộng;
 • Bảo hiểm trộm cướp.

Ngoài ra, VJC có thể thực hiện mọi nhiệm vụ giám định khác khi có yêu cầu.

Công trình liên quan