Vijachip Cái Lân, Băng tải

Đối tượng giám định: Công Ty TNHH SXNL Giấy Việt Nhật Cái Lân (Phần Băng Tải).

Loại hình giám định: Đánh giá rủi ro để thu xếp bảo hiểm

Địa điểm : Cai Lan Industrial Zone, Bai Chay Ward, Ha Long City, Vietnam

Băng chuyền của Vijachip Cái Lân tại cảng

Băng chuyền của Vijachip Cái Lân tại cảng

Băng chuyền của Vijachip Cái Lân tại cảng

Băng chuyền của Vijachip Cái Lân tại cảng

Sân dăm mảnh của Vijachip Cái Lân

Sân dăm mảnh của Vijachip Cái Lân

VJC cung cấp dịch vụ giám định bảo hiểm theo các nghiệp vụ sau:

1) Tài sản:

 • Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt;
 • Mọi rủi ro tài sản/Công nghiệp;
 • Gián đoạn kinh doanh.

2) Kỹ thuật:

 • Mọi rủi ro xây dựng (CAR);
 • Mọi rủi ro lắp đặt (EAR);
 • Đổ vỡ máy móc (MB);
 • Máy móc thiết bị của chủ thầu (CPM);
 • Thiết bị điện tử (EEI);
 • Mất lợi nhuận tính trước (ALOP)

3) Trách nhiệm:

 • Trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Trách nhiệm sản phẩm;
 • Trách nhiệm công cộng;
 • Bảo hiểm trộm cướp.

Ngoài ra, VJC có thể thực hiện mọi nhiệm vụ giám định khác khi có yêu cầu.

Công trình liên quan