Nhà Ông Trương Công Đạt

Chủ đầu tư: Ông Trương Công Đạt (0905 582808)

Địa chỉ: 210 Nguyễn Xí, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

mặt tiền nhà phố đẹp

VJC thiết kế và thi công trọn gói nhà Ông Đạt

Thi công nhà đẹp, chất lượng cao tại Đà Nẵng

Thi công hệ thống điện, nước nhà anh Đạt

Thi công nhà đẹp, chất lượng cao tại Đà Nẵng

Thi công hệ thống điện, nước nhà anh Đạt

mặt tiền nhà phố đẹp

PHỐI CẢNH MẶT TIỀN (VIEW 2)

phòng khách nhà phố đẹp

PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH (VIEW 1)

phòng khách nhà phố đẹp

PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH (VIEW 2)

PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH (VIEW 3)

PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH (VIEW 4)

PHỐI CẢNH PHÒNG BẾP (VIEW 1)

PHỐI CẢNH PHÒNG BẾP (VIEW 2)

PHỐI CẢNH PHÒNG BẾP (VIEW 3)

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 1 (VIEW 1)

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 1 (VIEW 2)

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 2 (VIEW 1)

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 2 (VIEW 2)

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 3 (VIEW 1)

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 3 (VIEW 2)

PHỐI CẢNH PHÒNG SINH HOẠT CHUNG

PHỐI CẢNH PHÒNG THỜ (VIEW 1)

PHỐI CẢNH PHÒNG THỜ (VIEW 2)

Công trình liên quan